BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met een afgevaardigde van de technische commissie en van de jeugdcommissie.

Voorzitter
Sjraar Cox
T: 06 - 55 12 54 44
E: secretariaat@tcmunstergeleen.nl

Secretaris
Carla van Beek
T: 046-4526294
E: secretariaat@tcmunstergeleen.nl

Penningmeester
Martin Flinsenberg
T: 06 - 46 06 58 42
E: penningmeestertcm@gmail.com

Technische commissie
Leo Visser
T: 06 - 83 64 03 96
E: lcvisser@home.nl

Jeugdcommissie
Tom Eurlings/Bianca Kleijnen
E: jeugdcommissie@tcmunstergeleen.nl

Commissies

Binnen TC Munstergeleen zijn de volgende commissies actief. De genoemde namen worden zoveel mogelijk bijgehouden maar kunnen afwijken van de actualiteit.

Technische commissie

Wedstrijd- en competitietennis
Leo Visser
T: 06 - 83 64 03 96
E: lcvisser@home.nl

Baan en park onderhoud

Sef Bouwens
T: 046 -4529832
E: Sefbouwens@home.nl

Tappesbrook toernooi

Maurice Houben
T: 06 14 30 69 25
E: maurice_houben@hotmail.com

Lichttoernooi

Annelies Wielders
T: 046 - 452 66 05
E: awielders@hotmail.com

Clubkampioenschappen

Ruud Gruisen
T: 06 - 31 49 28 79
E: tcmcks2013@gmail.com

 Barcommissie

Yvonne Flinsenberg
T: 046 - 4519435
E: mjpflinsenberg@home.nl

Jeugdcommissie

Bianca Kleijnen
T: 046-4521437
E: jeugdcommissie@tcmunstergeleen.nl

Sponsorcommissie

Kees van Beek
T: 046-4526294
E: c.j.vanbeek@hotmail.com

Kascontrolecommissie

Hans Slangen
Wil Jetten

Website

Leo Visser
E: lcvisser@home.nl

Lees meer