BESTUUR

Het bestuur bestaat per 1 april 2024 uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, een chef sportif en een lid namens de jeugdcommissie.

Voorzitter
Tom Eurlings
T: 06 - 10 97 25 57
E: secretariaat@tcmunstergeleen.nl

Secretaris
Monique Maes
T: 06 - 14 22 25 03
E: secretariaat@tcmunstergeleen.nl

Penningmeester
Gerrit Modderkolk
T: 06 - 14 27 76 75
E: penningmeestertcm@gmail.com

Technische commissie / chef sportif
Esther Alberts
T: 06 - 42 75 67 40
E: Esther.alberts70@gmail.com

Jeugdcommissie
Bianca Kleijnen
E: jeugdcommissie@tcmunstergeleen.nl

Commissies

Binnen TC Munstergeleen zijn de volgende commissies actief. De genoemde namen worden zoveel mogelijk bijgehouden maar kunnen afwijken van de actualiteit.

Technische commissie

Wedstrijd- en competitietennis
Esther Alberts
T: 06 - 42 75 67 40
E: Esther.alberts70@gmail.com

Baan en park onderhoud

Sef Bouwens
T: 046 -4529832
E: Sefbouwens@home.nl

Tappesbrook toernooi

Chiel Kok
T: 
E: cmrw.kok@gmail.com

Lichttoernooi

Godelieve Wijnands
T: 06 - 55 87 04 27
E: godelievewijnands@ziggo.nl

Clubkampioenschappen

Ruud Gruisen
T: 06 - 31 49 28 79
E: tcmcks2013@gmail.com

 Barcommissie

Elinor Schouten/Romy Schurgers
E: schouten_m@msn.com  Romy.schurgers@gmail.com

Jeugdcommissie

Bianca Kleijnen, Nieky Stöcker, Tom Eurlings
T: 046-4521437
E: jeugdcommissie@tcmunstergeleen.nl

Sponsorcommissie

Kees van Beek
T: 046-4526294
E: c.j.vanbeek@hotmail.com

Kascontrolecommissie

Hans Slangen
Wil Jetten

Website

Leo Visser
E: lcvisser@home.nl

Lees meer