Tarieven

Een eventuele wijziging van de hoogte van de contributie wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De vergadering is 27 maart 2024 gehouden.

Voor 2024 worden er geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van 2023. 

Om het niveau én het tennisplezier te bevorderen heeft TCM aantrekkelijke pakketten voor de jeugd en de senioren waarin het lidmaatschap en het krijgen van tennislessen zijn gecombineerd.

Contributiebedragen voor 2024 (inclusief lidmaatschap KNLTB):

Jeugd

 • Jeugd t/m 17 jaar All-in-One pakket: € 35,- per maand (hele jaar vrij tennissen, 72 trainingen, competitie, enz.)
 • Jeugd t/m 8 jaar      : € 40,- per jaar
 • Jeugd 9 t/m 17 jaar : € 65,- per jaar

Kunt u het lidmaatschap of de contributie niet (meer) betalen? Vraag dan hulp aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Ga naar www.kieseenclub.nl en dien meteen uw aanvraag in zodat uw kind lid kan blijven of worden. 


Senioren

 • 18 jaar en ouder 'Starten met tennis'. U heeft nog nooit getennist en wilt een begin maken? Een heel jaar gebruik maken van de tennisbanen en de eerste 5 lessen gratis voor € 150,-. Uiteraard alleen het eerste jaar.
 • Senioren 18 t/m 25 jaar: € 105,- per jaar + 2 bardiensten*
 • Senioren vanaf 25 jaar : € 150,- per jaar + 2 bardiensten*

Gezin

 • Gezinslidmaatschap (thuiswonende kinderen) € 410,- per jaar + 2 bardiensten* voor de volwassenen

Competitielid

 • Competitielid: € 27,50 voor gebruik van de banen tijdens competitiewedstrijden.
 • Competitielid plus: € 65,00 voor gebruik van de banen in de competitieperiode (van 1 april tot laatste competitiedag)
 • Een competitielid is elders al lid van de KNLTB en speelt voor TCM alleen competitie. Een competitieteam mag voor maximaal de helft bestaan uit competitieleden.

Winterlid

 • Voor de periode van 1 oktober 2023 tot 1 april 2024 vrij gebruik van de banen voor € 75,-

Trainingslid

 • U heeft training/les op onze accommodatie, maar bent geen lid van TCM: € 50,-/jr voor het gebruik van de baan tijdens de lessen.

Introductie

 • Een keer gebruik maken van de baan: € 5,00 per keer per persoon (maximaal 3 keer per persoon per jaar)

Betalen
De contributie wordt in 2 termijnen automatisch geïncasseerd. De eerste incasso zal in maart plaatsvinden en de tweede incasso in juni. TC Munstergeleen gebruikt het volgende rekeningnummer: Rabobank rekeningnr.NL11 RABO 0135 0934 06 t.n.v. Tennisvereniging Munstergeleen. Vragen over de incasso? Neem dan gerust contact op met onze penningmeester Martin Flinsenberg via penningmeestertcm@gmail.com

*) Bardiensten en contributie
Van senioren wordt verwacht dat in de periode van 1 april tot 1 oktober twee bardiensten worden vervuld. Deze kunt u zelf inplannen via deze site of via de ClubApp. Wilt u geen bardiensten draaien dan wordt aan he eind van deze periode een toeslag op de contributie gerekend van € 50,- per jaar.