Beeindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt automatisch ieder jaar per 1 januari verlengd. Als je het lidmaatschap wilt beëindigen, dient dat dus voor uiterlijk 31 december van het lopende seizoen schriftelijk of per email bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden. Bij eventuele opzeggingen nà deze datum zijn we helaas genoodzaakt de volledige contributie in rekening brengen. Bij bijzondere omstandigheden beslist het bestuur.

E: leden.tcmunstergeleen@gmail.com