Besluiten ALV

Op de ALV van 21 maart jongstleden zijn de volgende besluiten genomen:

  • De consumptieprijs wordt verhoogd. Een consumptiekaart (12,5 bonnen) kost vanaf nu € 20,-. De basisprijs voor losse consumpties wordt € 1,70
  • Vanaf nu kan alleen nog met PIN betaald worden
  • De contributie-tarieven blijven in 2022 gelijk aan 2021, m.u.v. het winterlidmaatschap, dat naar € 75,- gaat.
  • Ton Eurlings wordt namens de jeugdcommissie aan het bestuur toegevoegd.
  • De volgende bestuursfuncties worden per 2023 vacant: Secretariaat en penningmeester. Er wordt dit jaar gestart met het zoeken naar kandidaten.