TC Munstergeleen
Tarieven lidmaatschap

Voorlopige*) contributiebedragen 2021 (inclusief lidmaatschap KNLTB) 

Junioren t/m 8 jaar: € 40,-

Junioren 9 t/m 17 jaar : € 65,-

Senioren t/m 25 jaar: € 105,- + 2 bardiensten *)

Senioren vanaf 25 jaar € 150,- + 2 bardiensten *)

Gezinslidmaatschap (ouders met thuiswonende kinderen) € 410,00 + 2 bardiensten voor de volwassenen

Competitielid **): € 27,50 alleen speelgerechtigd tijdens competitiewedstrijden.

Competitielid plus **): € 65,00 volledig speelgerechtigd in competitieperiode (1 april tot laatste competitiedag)

*) Dient nog te worden bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering.

**) Iemand die lid is en alleen maar bij KNLTB voorjaarscompetitie speelt. In een TCM competitieteam mogen maximaal de helft van de spelers uit competitieleden bestaan.

Introductielid: € 5,00 per keer (max 3 maal per seizoen).

Inschrijfgeld nieuwe leden

Er worden geen kosten voor inschrijving in rekening gebracht.

Automatische incasso De contributie wordt in 2 termijnen automatisch geïncasseerd. De eerste incasso zal in maart plaatsvinden en de tweede incasso in juni.

TC Munstergeleen gebruikt het volgende rekeningnummer;

Rabobank rekeningnr.NL11 RABO 0135 0934 06 t.n.v. Tennisvereniging Munstergeleen

Vragen over de incasso? Neem dan gerust contact op met onze penningmeester, Martin Flinsenberg via penningmeestertcm@gmail.com

*) Bardiensten en contributie Van senioren wordt verwacht dat ze per seizoen tenminste twee bardiensten vervullen. Deze dient men bij voorkeur in te plannen voor 1 april. Wil men geen bardiensten draaien dan wordt een extra toeslag op de contributie gerekend van € 50,-. Indien men eind april nog geen diensten heeft ingepland zal deze toeslag met de automatische incasso van juni worden meegenomen.

 

Winter-lidmaatschap

Voor niet-leden van TC Munstergeleen bedraagt de contributie voor het winterseizoen oktober 2021 – maart 2022 € 67,50