TC Munstergeleen
Parkreglement

Accommodatie algemeen

Het bestuur wil een aantal spelregels onder de aandacht brengen. Het tennispark is eigendom van de gemeente Sittard-Geleen. Wij mogen van het park gebruik maken, wij zijn er te gast. Vanzelfsprekend gedragen wij ons zó dat er geen beschadigingen ontstaan aan gebouwen, beplanting, meubilair en andere attributen. Zowel binnen als buiten.

Daarom:

– Niet fietsen in het park.

– Geen balspelen buiten de banen.

– Geen muziek maken in het park, behalve in het clubgebouw.

– Geen papier en andere rotzooi in het park achterlaten, gebruik hiervoor de aanwezige prullenbakken.

– Hekwerk, omheining en de oefenmuur niet beklimmen.

– Honden aanlijnen.

– Niet over de netten springen of stappen.

– Alleen plastic flesjes meenemen naar de baan.

– Geen flesjes op de baan achterlaten.

Het bestuur let er op dat iedereen zich aan deze algemene regels houdt. Maar wij gaan er eigenlijk van uit dat elk TCM-lid zich verantwoordelijk voelt voor het naleven er van.

Lichtinstallatie

Onze lichtinstallatie is een fijn, maar ook kostbaar en kwetsbaar bezit. Wij laten deze installatie dan ook niet onnodig branden. Als er geen belangstelling meer is om te tennissen, gaat het licht uit. Alleen bevoegden hebben toegang tot de lichtknop (via de bar).

Baanonderhoud

Ieder lid speelt graag op een goede baan. Daarom vragen wij u met de volgende regels rekening te houden:

– Voor het betreden van de banen: Voeten vegen!

– Na het spelen de banen vegen met de sleepnetten die bij iedere baan hangen. Laat niet de baan ongeveegd achter. Regen werkt op een ongeveegde baan extra nadelig!

– Na het vegen de sleepnetten weer ophangen! Een nat sleepnet werkt slecht. Een net dat hangt, droogt door de wind.

– Bij het verlaten van de baan weer de voeten vegen!

Onze banen zijn net nieuw en we willen er lang gebruik van kunnen maken. Het is ieders verantwoordelijkheid de banen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn en op de juiste wijze, dus gebruik ook het juiste schoeisel.

Gebruik banen in de winter

Wanneer de zomer voorbij is, de herfst zich heeft aangekondigd en de winter voor de deur staat, is het goed om iedereen te informeren over het gebruik onze smashcourt banen in de winter periode. In z’n algemeenheid kan worden gesteld, dat er op onze banen gespeeld mag worden, behalve bij ijzel, dooi en sneeuw. In alle situaties zal moeten worden beoordeeld of het spelen op de banen tot gevaar leidt voor de tennissers.

Kale of droge vorst

Kale of droge vorst is voor TCM geen enkel probleem en het bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Een bevroren tennisbaan kan iets harder aanvoelen, maar bij voldoende vlakheid is bespeling geen probleem.

Rijp

Rijp is witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van waterdamp in de lucht. Voor de TCM banen is rijp technisch gezien geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal heel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de aanwezige rijp (zeker bij hardnekkige of ruwe rijp) gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt. Bij gladheid is er gevaar voor de spelers, dus zal niet gespeeld mogen worden.

IJzel

IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest, zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaag waardoor het oppervlak glad wordt. Bespeling van een beijzelde tennisbaan is niet toegestaan, omdat dit schadelijk is voor de baan en het te gevaarlijk is om te spelen.

Sneeuw

Op een volledig besneeuwde tennisbaan is het niet toegestaan om te spelen. Het heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen en er vormt zich een ijslaagje. Indien er zich een ijslaag heeft gevormd, mag er zeker niet worden gespeeld.

Opdooi

Opdooi is het verschijnsel wanneer na het intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door een bevroren en water-ondoorlatende ondergrond. Indien bij het dooiproces water op de baan blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag constructie. Er mag dan niet gespeeld worden. Blijft er geen water op de baan staan en is het speeloppervlak verder droog en schoon van sneeuw, dan kan er in beginsel weer worden gespeeld.