TC Munstergeleen

NIEUWSBRIEF MAART 2019

De voorzitter spreekt....

Ik zal me even voorstellen als nieuwbakken voorzitter van onze mooie vereniging. Mijn naam is Gerard van Klaveren, inmiddels 63 jaar op deze aardbol, dit jaar 40 jaar getrouwd met oud lid Patricia, drie volwassen dochters en opa van 6 kleinkinderen. Nieuwbakken is in de eerste zin wellicht een verkeerd begrip. Misschien is nieuw voor oud een betere definitie. Leden die al even meelopen binnen onze vereniging zullen zich wellicht herinneren, dat ik al eerder de voorzittershamer heb mogen hanteren. Twintig jaar geleden zou ik voor een jaar interim voorzitter zijn. U raadt al waarschijnlijk de uitkomst: het werden er zes. Voor alle helderheid, zover zal ik het nu niet laten komen. Een periode van twee jaar is voor mij de horizon. In een later bericht zal ik hier nog eens op terugkomen.

Een vereniging kan alleen maar bestaan bij de gratie van de leden. Hiermee bedoel ik dat het levend gehouden en gemaakt kan worden door de leden zelf. We hebben de luxe dat tal van commissies op dit moment door enthousiaste en verantwoordelijke mensen bezet worden. Bittere noodzaak om zaken georganiseerd en geregeld te krijgen. Naast uiteraard het plezier van het tennissen op onze uitstekend onderhouden baan, is dit de levensader van een gezonde vereniging. Leden die belangeloos de handen uit de mouwen steken en zorgdragen voor het plezier en speelgenot van anderen. In het verleden heb ik zelf vele jaren het clubblaadje samen met Ger en Orchidee Hendrix gemaakt Zo ook 10 jaar het Lichttoernooi mede georganiseerd. Soms een belasting, maar ook heel leuk om samen met anderen iets tot stand te brengen. Even los van de dagelijkse beslommeringen van het leven.

Ik was een meer dan fanatiek tennisser. Niet gehinderd door enig gebrek aan techniek, maar meer dan eens met te veel emotie op de baan. De toeslaande ouderdom heeft inmiddels de scherpste kanten er vanaf gehaald, mede als gevolg van intredende lichamelijke fysieke ongemakken, die je steeds meer duidelijk maken, dat wat je graag in je hoofd wilt, niet meer kan uitvoeren in de (tennis-) praktijk. Accepteren heet dat tegenwoordig. Een psychisch proces dat even duurt kan ik u zeggen, maar inmiddels wel langzaam is ingedaald.

We hebben op dit moment een financiële gezonde vereniging. De contributie blijft hetzelfde, de barprijzen gaan iets omhoog vanwege de btw-ontwikkelingen. Vorig jaar is de kantine op een geweldige manier onder handen genomen. Momenteel worden de douches en wc’s volledig vernieuwd en binnenkort worden ook nieuwe kozijnen met dubbele beglazing geplaatst. Hulde aan allen die zich ter beschikking hebben gesteld om de handen uit de mouwen te steken.

Tot slot is een dankwoord aan mijn voorganger Martin Flinsenberg en Gér Jongen op zijn plaats. Gér vanwege zijn verdiensten als penningmeester over de afgelopen jaren en Martin voor het drie jaar zwaaien met de scepter. Bij gebrek aan een nieuwe kandidaat penningmeester heeft Martin zich opgeworpen als nieuwe penningmeester, waarvoor mijn grote dank.

Twintig jaar geleden als verse voorzitter mocht ik het 30-jarig jubileum vieren. Nu op 30 maart het 50-jarig bestaan van de club vieren. Mijn oproep aan een ieder is om deze mijlpaal met elkaar het glas te heffen en een toast uit te brengen op de toekomst in ons nagenoeg gerenoveerde mooie club gebouw. Dank alvast aan de commissie die zich hiervoor inzet!

Gerard van Klaveren

Algemene Ledenvergadering 20 februari j.l.

Tijdens een matig bezochte Algemene Ledenvergadering is door voorzitter Martin Flinsenberg kort teruggeblikt op 2018 en vooruitgekeken naar 2019. Daarbij zijn de volgende besluiten genomen:

- De contributie wordt dit jaar wederom niet verhoogd. Dit geldt ook voor de tarieven voor starterspakketten, afkoop bardiensten etc.

- De prijzen van consumpties worden wel verhoogd. Per 1 april 2019 kost een consumptiekaart € 19,- en losse consumpties € 1,60 (pils, fris etc.) resp. € 2,40 (witbier, wijn etc.)

Verder zijn de volgende bestuurswijzigingen door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd:

- Gerard van Klaveren is per direct de nieuwe voorzitter en vervangt Martin Flinsenberg

- Martin Flinsenberg vervangt per direct Ger Jongen als penningmeester.

TC Munstergeleen bedankt Martin Flinsenberg en Ger Jongen voor hun verdiensten binnen het bestuur.

Mini-Maxi toernooi

kennistennis2Op 24 maart a.s. organiseert de activiteitencommissie wederom het Mini-Maxi toernooi. De afgelopen jaren is dit evenement steeds een succes gebleken en we hopen ook dit jaar weer op veel inschrijvingen. Voor meer informatie klik hier.

 

Afhalen nieuwe spelerspasjes 2019

241_knltbpas_2019_1De nieuwe spelerspasjes kunnen worden afgehaald op zondag 24 maart a.s. in de kantine tussen 13:00 en 17:00 uur. Uiteraard wordt het pasje alleen verstrekt als de eerste betalingstermijn van de contributie is voldaan. Dit geschiedt via automatische incasso medio maart. De tweede termijn vindt half juni plaats.

Het spelerspasje is het bewijs dat je lid bent van TC Munstergeleen en van de KNLTB. Je hebt dit pasje nodig om te kunnen spelen op de banen van onze vereniging (via het electronisch afhangbord), maar ook als je competitie en/of toernooien gaat spelen. Het nieuwe pasje is overigens niet meer jaargebonden en zal ook komende jaren je spelerspasje blijven (mits je uiteraard lid blijft).

TC Munstergeleen reikt het nieuwe pasje alleen uit als aan de financiële verplichtingen is voldaan. Mocht je door omstandigheden niet in staat zijn om het pasje de 24e maart af te halen, dan kun je het pasje verkrijgen door contact op te nemen met onze penningmeester Martin Flinsenberg, tel. 0646065842

Inschrijven bardiensten 2019

bardienstIeder seniorenlid tot 70 jaar is verplicht om 2 keer een bardienst te draaien binnen de periode maart – oktober. Het staat een ieder vrij om deze diensten voor € 50,- af te kopen maar we hopen dat maar weinig van deze optie gebruik wordt gemaakt. Inschrijven voor bardiensten kan via AllUnited. Je vindt de link op onze website. Heb je nog geen account, vul dan alleen je bondsnummer is, dan krijg je een mail toegestuurd met verdere inloginstructies. Heb je hier moeite mee, ook tijdens de pasjesuitreiking bestaat de mogelijkheid om je in te schrijven voor bardiensten. Gerdie Kamphuis en/of Inge Kloeg van de barcommissie zullen dan aanwezig zijn.

Geadviseerd wordt om niet te lang te wachten met het inschrijven voor de bardiensten, want het kan zo maar zijn dat de dagen waarop je bardienst zou willen of kunnen draaien al bezet zijn.

50 jaar tennissen in Munstergeleen

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat TC Munstergeleen werd opgericht. Dit laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Een speciale commissie organiseert dit jaar diverse feestelijke activiteiten en de eerste staat gepland op 30 maart a.s. Er is hierover al een mail verstuurd, maar heb je je nog niet opgegeven, geen paniek. Het kan nog altijd, maar doe dat dan wel snel. Hoe? Klik op   Invitation 50 jaar TCM.

Hoogstaand werk

PHOTO-2019-02-27-12-15-07_FotorHet wil wel eens gebeuren dat er een lamp van onze lichtinstallatie kapot gaat. Onlangs was dat bij baan 1/2 het geval. Via de Sportstichting werd dit euvel snel verholpen, maar zoals je op de foto ziet is dat geen klusje voor mensen met hoogtevrees. Gelukkig was het wel goed weer.

 

 

 

 

 

Voorjaarscompetitie 2019

Ook dit jaar is TC Munstergeleen met een groot aantal teams weer vertegenwoordigd in de voorjaarscompetitie. Er spelen op dinsdag overdag 3 damesteams, op donderdag 1 team in de 8&9 competitie, op vrijdag spelen 8 teams, op zaterdag 7 en op zondag 1 team. Daarnaast spelen er nog diverse jeugdteams op zondagmorgen in de zgn. tenniskids competitie (t/m 12 jaar). Vanwege de competitie zijn er op de genoemde dagen geen of beperkt banen beschikbaar om vrij te kunnen spelen. Raadpleeg de activiteitenkalender als je het zeker wilt weten of er wel of geen banen beschikbaar zijn.

Verdere upgrade kantine

werkinuitvoeringDe echte die-hard tennissers hebben het al gemerkt. Er wordt momenteel hard gewerkt aan ons clubgebouw. Nadat wij zelf vorig jaar het bargedeelte een gedaanteverwisseling hebben gegeven, heeft de eigenaar van het gebouw (gemeente Sittard-Geleen) onlangs groen licht gegeven voor renovatie van de kleedkamers en toiletten alsmede vervanging van de meeste kozijnen met beglazing. De werkzaamheden zijn in volle gang en zullen voor de komende feestavond van 30 maart a.s. gereed zijn. Verder staat ook nog isolatie van de plafonds gepland, maar met de gemeente is overeengekomen dat wij dit zelf gaan verzorgen omdat we ook de verlichting willen gaan aanpakken. De uitvoering hiervan volgt later. Al met al is ons clubgebouw weer klaar voor de toekomst.

Nieuwe leden gezocht

Het aantal leden van onze tennisclub loopt de laatste jaren stilletjes aan wat terug. De gemiddelde leeftijd binnen onze vereniging is, zoals overigens bij veel tennisverenigingen, best wel hoog en ook afgelopen jaar weer hebben diverse langjarige leden het lidmaatschap opgezegd om ‘leeftijdsgebonden’ redenen. Hoewel de afname nog niet alarmerend is blijft het belangrijk dat er ook voldoende instroming van nieuwe leden komt. We zijn een aantal jaren geleden begonnen met starterspakketten, speciaal bedoeld voor mensen die nog nooit hebben getennist maar het wel eens willen proberen. Door deze starterspakketten zijn er de laatste jaren al een groot aantal nieuwe, enthousiaste leden bijgekomen, waaronder ook veel jeugd.

Ook dit jaar hebben we weer deze starterspakketten waarmee het zeer aantrekkelijk wordt om met actief tennissen kennis te kunnen maken. Ook jullie kunnen onze vereniging helpen door dit onder de aandacht te brengen bij jullie familie, kennissen, collega’s etc. Meer informatie is te vinden op onze website www.tcmunstergeleen.nl.