TC Munstergeleen

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017

kerstbal

Het bestuur van TC Munstergeleen wenst jullie allemaal fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2018!

 

 

 

 

 

 

De voorzitter spreekt....
IMG_2743

Beste tennisvrienden

Op de valreep van dit jaar nog even een korte nieuwsbrief met wat mededelingen. Verder wil ik even kort terugblikken op 2017. Het was een mooi jaar voor onze tennisvereniging. Dankzij de inzet van diverse clubleden is veel georganiseerd. De diverse toernooien waren goed bezet en de activiteitencommissie heeft veel leden op de been gebracht. De bar is dankzij jullie en dankzij de inspanningen van de barcommissie, iedere avond bemand geweest. Gedurende het gehele jaar werden de banen goed gebruikt. TCM bracht veel competitieteams in het veld.  In het voorjaar is de overkapping gerealiseerd, en later een opslag voor het buitenmeubilair. Dankzij de jeugdleden is er een tafeltennistafel aangeschaft.  Onze banen liggen er perfect bij dankzij de wekelijkse inspanningen van Rob, Jules en Sef. Het bestuur is trots op de prestaties van de vereniging, dankzij jullie bijdrage is het besturen van TCM een feest.

Ik wens jullie fijne feestdagen een mooie jaarwisseling en een succesvol tennisjaar 2018

 

Martin Flinsenberg

Mededelingen

De Algemene ledenvergadering (ALV) 2018 vindt plaats op 19 februari a.s., dus noteer alvast in jullie agenda. In principe vindt de vergadering plaats in onze kantine, maar mocht dit door het restyling project van de kantine niet mogelijk zijn, gaan we ergens anders naar toe. Jullie zullen per mail meer info krijgen enkele weken voor de vergadering.

Doordat er in de kantine gelukkig steeds meer gepind wordt is de hoeveelheid cashgeld steeds minder. Dat is een goede ontwikkeling. In geval er aan het einde van een bardienst toch grotere bedragen zijn, worden deze tot nu toe in een enveloppe gedaan en bij onze penningmeester Gèr Jongen  in de bus gedaan. Aangezien Gèr binnenkort gaat verhuizen moeten deze enveloppen voortaan bij onze voorzitter Martin Flinsenberg, Gelrestraat 23 in Munstergeleen, in de bus worden gedeponeerd.

De restyling van de kantine begint op 8 januari a.s. Het is fijn dat aan onze oproep voor hulp bij dit project door meerdere mensen gevolg is gegeven. Zij hebben inmiddels bericht ontvangen van Frenk Vleugels over de planning. Hij, Erna de Nie en Daan Lemmens leiden dit project. Mochten er nog mensen zijn die zich nog niet hebben aangemeld maar wel mee willen doen, dan kunnen ze zich in verbinding stellen met het secretariaat. Alle hulp is welkom.

Sinds kort hangt er een nieuw afhangbord in ons clubhuis. De werking is nagenoeg hetzelfde als het oude afhangbord. Wel zijn er meer functies mogelijk en worden andere functies, zoals de bardienstplanning vernieuwd. We zullen deze de komende weken gaan onderzoeken. Mochten er wijzigingen of aanvullingen komen, dan zullen we jullie daarover informeren.

We willen er op wijzen dat mochten er leden zijn die hun lidmaatschap willen gaan opzeggen, dat moet gebeuren voor 31 december a.s. Dit is vastgelegd in onze statuten. Bij opzegging na die datum dient men de contributie 2018 volledig te voldoen. Maar wij gaan er natuurlijk van uit dat we weer allemaal lid blijven van onze geweldige vereniging, toch?

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2018 gebeurt rond de jaarwisseling. Er hebben zich weer veel teams aangemeld. De teamcaptains krijgen bericht zodra de inschrijving door de KNLTB bevestigd is.