TC Munstergeleen
Beëindigen

Als je het lidmaatschap wilt beëindigen, adviseren wij je dit uiterlijk 31 december van het lopende seizoen schriftelijk of per email bij de ledenadministratie kenbaar te maken. Bij eventuele opzeggingen nà deze datum zijn we helaas genoodzaakt de volledige contributie in rekening brengen. Bij bijzondere omstandigheden beslist het bestuur.

Ledenadministratie: Carla van Beek

E: leden.tcmunstergeleen@gmail.com