TC Munstergeleen
Bardienstreglement

Wanneer?

Bardiensten worden ingepland in de periode maart t/m oktober op doordeweekse dagen en alleen tijdens competitie en toernooien ook in het weekend.

Tijdstippen bardienst

1. Maandag-vrijdag

De bardienst duurt van 19.00 uur tot ± 23.30 uur. Uiteraard kan de bar eerder gesloten worden als er niemand meer aanwezig is.

2. Weekend tijdens competitie

Op vrijdagavond van 20.00 – ± 24.00 uur

Op zaterdag van 10.00 – 13.00, 13.00 – 17.00 en 17.00 – 20.00 uur. De bardienst wordt om 20.00 uur overgenomen door een van de thuisspelende teams.

Op zondag van 9.00 – 12.30 en 12.30 – 16.00 uur

3. Weekend tijdens toernooien

Ook tijdens toernooien, openings- en sluitingsactiviteit, de finaledag van de recreatiecompetitie en tijdens de clubkampioenschappen worden er in de weekends bardiensten ingepland. De planning zal worden afgestemd op de behoefte.

Afkopen bardiensten

Er wordt van ieder volwassen lid tot en met 70 jaar verwacht dat hij/zij minimaal 2 bardiensten per jaar ( maart t/m oktober) draait. Wil je deze bardienst niet draaien dan kun je deze bardiensten afkopen voor € 50,- (zie onderstaande opties).

  1. Lidmaatschap volwassene € 150,- plus minimaal 2 bardiensten.
  2. Lidmaatschap volwassen € 150,- + € 50 als je geen bardiensten wilt draaien. Je betaalt dan voor je lidmaatschap € 197,50 en koopt dus de bardienstverplichting af.

Kies je voor optie 1 dan dien je zo spoedig mogelijk 2 bardiensten in te plannen via je persoonlijke AllUnited account.  ( je moet dan je bondsnummer invullen en wachtwoord. Ben je je wachtwoord vergeten dan klik je op wachtwoord vergeten en ontvang je een nieuw in je mail). Je kunt ook een mail sturen naar ingekloeg@gmail.com of naar gerdiekamphuis@ziggo.nl. Wacht niet te lang met het inplannen van je bardiensten want voor je het weet zijn de data die je voorkeur hebben al bezet door anderen. 

Kies je voor optie 2 dan maak je dit kenbaar via een mail naar ingekloeg@gmail.com of gerdiekamphuis@ziggo.nl met een cc naar penningmeestertcm@gmail.com voor 1 mei en dan zal met de incassorun van juni een extra bedrag van € 50 worden geïncasseerd.

Diegene die na oktober niet aan hun bardienstverplichting hebben voldoen zullen in november een naheffing van € 50,- ontvangen per incasso.

Ben je een fervent bardienstdraaier en wil je meer dan 2 bardiensten draaien dan kan dat. Uiteraard kan dit alleen voor de bardiensten die niet ingevuld kunnen worden met de reguliere inschrijvingen. Je zult voor elke extra gedraaide bardienst € 12,50 per keer ontvangen per persoon. 

Presentie/kaslijst

Voor een goede gang van zaken vragen wij iedere bardienstdraaier individueel de presentielijst/kaslijst in te vullen en te ondertekenen aan het eind van de avond bij sluiting van de bar. Deze lijsten worden eenmaal per week gecontroleerd.

Ruilen

Het kan zijn dat je ingeroosterd bent voor een bardienst en onverhoopt verhinderd bent. Je mag dan ruilen met iemand binnen de vereniging die ouder is dan 18 jaar. Als je ruilt, geef dat dan door aan ingekloeg@gmail.com of naar gerdiekamphuis@ziggo.nl.

Checklist bardienst

Alle bardienstdraaiers werken volgens de checklijst bardienst, die in een lade achter de bar te vinden is. Bardienstdraaiers kunnen met vragen over de gang van zaken tijdens bardiensten altijd terecht bij één van de leden van de barcommissie.

De barcommissie wordt door de verschillende toernooicommissies benaderd om de bardiensten tijdens toernooien in te vullen. Met deze commissies worden dan afspraken gemaakt betreffende het invullen van de bardiensten, het verzorgen van hapjes etc. Als de toernooicommissies geen afspraken met de barcommissie maken over de gewenste dienstverlening tijdens toernooien, wordt de standaarddienstverlening geleverd.

Barcommissie

Yvonne Flinsenberg

Marita Dullens

Erna de Nie

Inge Kloeg

Gerdie Kamphuis

Lilian Hamers