TC Munstergeleen
Baan reserveren

Voor het reserveren van de banen hebben we vanaf 2012 een elektronisch afhangbord in het halletje van de kantine. Een handleiding over het afhangen vind je hier: http://www.afhangbord.nl

Het is belangrijk om te weten dat alle spelers aanwezig moeten zijn voordat een baan gereserveerd kan worden. Tevens moeten alle spelers over een geldige spelerspas beschikken.

De banen die nodig zijn voor training, competitie en andere activiteiten zoals vermeld op de agenda worden in het afhangbord van tevoren gereserveerd.

Het is niet toegestaan om voorafgaand of tijdens een training alvast een baan te reserveren voor na de training.